Wrocławski Budżet Obywatelski


Projekt nr 134 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
W zeszłym roku, dzięki zaangażowaniu nas wszystkich udało się zrealizować plac zabaw i rekreacji przy ul. Stanisławowskiej. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to polecam.
Nie jest to duże, ale zarówno dzieciaki jak i dorośli [boisko do kosza/siatki i ławki wśród zieleni] korzystają z tego miejsca coraz bardziej.
W tym roku znów pojawia się szansa na rewitalizację kolejnego miejsca.
Tym razem zachęcam Was do zagłosowania na projekt nr 134
dotyczący ul. Stanisławowskiej - naprzeciwko szkoły podstawowej.
Teren ma ogromny potencjał. Jest na nim górka saneczkowa, mają powstać boiska, ścieżka do spacerów, bieganie lub nordic walking, elementy siłowni na powietrzu,
a także mnóstwo terenu rekreacyjnego (trawa, ławki, drzewa).
Glosować można do 29 września.
Realizacja projektu nr 134 zależy wyłącznie od nas!
Liczy się liczba głosów oddanych na projekt.
Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu i proszę o przekazanie tej informacji swoim znajomym, rodzinie, sąsiadom.
Głosować może osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL,
niekoniecznie zameldowana we Wrocławiu.
Dziękuję za oddany głos.
Głosy będą zbierane również w niedzielę (21 i 28 września) po mszach świętych
w świetlicy rady osiedla naprzeciwko kościoła (pomieszczenie dawnej poczty).
Oprócz tego będzie także stoisko na festynie organizowanym przez radę osiedla,
na którym również będziemy zbierać głosy.
Festyn odbędzie się w sobotę 27 września - start o godzinie 11:00.


Dodał: Admin dnia 2014-09-22 12:21:47

wyjaśnienie


Dyrektor Zespołu Szkolno?Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu informuje rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 11,
że zajęcia nauki pływania prowadzone przez Szkołę Pływania ?Fala?
nie będą organizowane za pośrednictwem placówki
oraz w godzinach pobytu dziecka w szkole lub w przedszkolu.
Informacje zawarte na ulotkach rozdawanych rodzicom przez przedstawicieli Szkoły Pływania ?Fala? nie były ustalone z dyrekcją placówki.
Jolanta Dołęgowska
Dyrektor ZSP-15


Dodał: Admin dnia 2014-09-17 14:39:11

ubezpieczenie


Dodał: Admin dnia 2014-09-16 07:48:13

zajęcia pozalekcyjne


lista będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana


Dodał: Admin dnia 2014-09-15 23:51:48

obiady


Szanowni Rodzice
Koszt obiadów za miesiąc wrzesień to 115,50 zł.
Istnieje możliwość dokonywania opłat przelewem, bezpośrednio na konto Szkoły :
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
30 1020 5226 0000 6202 0454 6024
ZSzP nr 15
W opisie przelewu bankowego należy wpisać miesiąc, za który jest opłacany obiad, imię i nazwiska dziecka oraz klasę, do której chodzi.


Dodał: Admin dnia 2014-09-01 11:55:16

wyprawka/stypendium szkolne


Do 4.09.2014 należy składać wnioski o wyprawkę (w sekretariacie szkoły),
a do o stypendium szkolne do 15.09.2014 (WE Dział Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A):


Dodał: Admin dnia 2014-08-29 19:41:21

gimnastyka korekcyjna


Informacja dla rodziców klas O-III dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej:
Do 12 września 2014 r. rodzic dostarcza nauczycielowi - wychowawcy skierowanie na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej od lekarza specjalisty.
Wymagane jest, aby skierowanie uwzględniało nazwę wady postawy do korekcji
W przypadku dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w ubiegłym roku, skierowanie musi być wystawione na nowo (we wrześniu 2014 r.)
Dostarczone po 12.09.2014 skierowania - nie będą przyjmowane, co jest jednoznaczne z niemożliwością udziału dziecka w zajęciach korekcyjnych.
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Izabela Słowińska


Dodał: Admin dnia 2014-08-29 18:59:31

podział na klasy/grupy


W nawiązaniu do harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
oraz pisma z Departamentu Edukacji, informacje o wolnych miejscach
i listy przyjętych dzieci w podziale na klasy/grupy zostaną wywieszone
w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz.11:00.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
we Wrocławiu


Dodał: Admin dnia 2014-08-28 15:46:03


oddziały przedszkolne - spotkanie


Szanowni Rodzice dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
w Szkole oraz z Przedszkola nr 11
Informujemy, że w dniu  29.08.2014 (piątek), o godz. 16.00 odbędą się
spotkania organizacyjne poświęcone pracy Placówki w roku szkolnym 2014/15:
- dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole  w  Szkole Podstawowej nr 25
- dla rodziców dzieci przedszkolnych w Przedszkolu nr 11.
Prosimy o przyniesienie dowodu osobistego, który będzie potrzebny przy wypełnianiu umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-wychowawczych przez naszą placówkę dla Państwa dzieci.
Dyrekcja ZSP nr 15


Dodał: Admin dnia 2014-08-08 11:14:58« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 dalej »