Uczniowie-SU


*************************************************
Rok szkolny 2021/2022
*************************************************
Nasza Szkoła - SP nr 25 wzięła udział w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem było zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej i zdobyła
Z WYRÓŻNIENIEM 
CERTYFIKAT SZKOŁY DEMOKRACJI.
Uczestnicy programu pod kierunkiem nauczycielki Joanny Liguzińskiej
za aktywne i kreatywne wykonywanie zadań uzyskali zaświadczenia
 udziału w programie. 


*************************************************
Rok szkolny 2021/2022
*************************************************
Samorząd Uczniowski kl. 4 - 8
przewodnicząca - Karolina Brzegowy 8b
wiceprzewodnicząca - Olga Pawlik 7e
członkowie:
1. Hanna Stefańska 6i
2. Jakub Smoleń 6g
3. Jan Rewak 6c
* 
Opiekunowie: 
Joanna Liguzińska, Maciej Paluch

*************************************************
Mały Samorząd Uczniowski  kl. 1 - 3
Duś Kacper - przewodniczący
Kułak Hanna - zastępca przewodniczącego
Suprynowicz Mikołaj - sekretarz
Woźny Dorota - sekretarz
*
Opiekunowie: Agnieszka Kostuń, Katarzyna Kopeć