Uczniowie-SU


*************************************************
Rok szkolny 2019/2020
*************************************************
Samorząd Uczniowski kl. 4 - 8
Przewodnicząca - Mila Miłaszewska 8b
Z-ca przewodniczącej -
Elżbieta Błażejewska 7e
* 
Opiekunowie: 
Aleksandra Laskowska-Szatan, 
Joanna Mieczkowska
*************************************************
Mały Samorząd Uczniowski  kl. 1 - 3
Przewodniczący - Maurycy Kulpa 3d
 I z-ca przewodniczącego  - Jakub Dąbrowski 3e
II z-ni przewodniczącego - Agnieszka Pawlik 3e
*
Opiekunowie MSU:
Joanna Leśniak, Agnieszka Kostuń