Uczniowie-SU


Rok szkolny
2021/2022
*************************************************
Mały Samorząd Uczniowski  kl. 1 - 3
Bruno Nowacis 3e - przewodniczący
Marcel Tyszecki 3d - zastępca przewodniczącego 
Michalina Soboń 3e - sekretarz
Marta Gańczarczyk 3a - sekretarz
Opiekunowie: Agnieszka Kostuń, Katarzyna Kopeć
***
Samorząd Uczniowski kl. 4 - 8
Filip Groch 8e - przewodniczący 
Antoni Chojnacki 7d - wiceprzewodniczący 
Paula Dolasińska 6c - członek zarządu 
Opiekunowie: Joanna Liguzińska, Jacek Duszak
*************************************************
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
*************************************************
REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERU
*************************************************
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^21 listopada Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 ******************************************
Mały  Samorząd Uczniowski zaprasza społeczność szkolną
 do wspólnej zabawy z okazji w/w święta. Więcej szczegółów na plakacie.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              Dnia Życzliwości 21 listopada 2021
             ********************************
Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału
w konkursie z okazji Dnia Życzliwości. 
                                       *****
Wszystkie szczegóły zamieszone są na plakacie. 
                                     Plakat
Organizatorzy:
 Anna Jaskólska, Agnieszka Kostuń, Katarzyna Kopeć.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Szkoła Demokracji
Nasza Szkoła - SP nr 25 wzięła udział w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem było zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej i zdobyła
Z WYRÓŻNIENIEM 
CERTYFIKAT SZKOŁY DEMOKRACJI.
Uczestnicy programu pod kierunkiem nauczycielki Joanny Liguzińskiej
za aktywne i kreatywne wykonywanie zadań uzyskali zaświadczenia
 udziału w programie. 
FOTORELACJA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^