SU


SAMORZĄD SZKOLNY
2016/2017

przewodnicząca:
zastępcy przewodniczącej:


opiekunowie Samorządu Szkolnego:

Urszula Dol

Aleksandra Laskowska-Szatan
MAŁY SAMORZĄD SZKOLNY


opiekunowie:

Agnieszka Kostuń, Joanna LeśniakProgram Małego Samorządu Szkolnego

Plan Pracy Małego Samorządu Szkolnego