OBIADY

Wpłaty za obiady w szkole należy dokonywać na konto:

30 1020 5226 0000 6202 0454 6024

Proszę koniecznie podać za jaki miesiąc jest wpłata oraz imię, nazwisko i klasę ucznia!!!!

Karnety wydawane są w pokoju nr 26
w godz. 7:30 - 12:00 dla klas 2 – 8 (oprócz klas 1).

Informujemy, że wpłaty za obiady należy dokonywać do dnia 25 poprzedzającego opłacany miesiąc (np. do 25 października za miesiąc listopad).

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/20
koszt jednego obiadu wynosi 9,00 zł


luty 2020              -         90 zł
marzec 2020        -       198 zł

kwiecień            -       162 zł
maj                    -        180 zł

Odwoływanie obiadów do godz. 8:30 pod nr tel.  71/783-14-53