OBIADY


*********
Wpłaty za obiady w szkole należy dokonywać na konto:

30 1020 5226 0000 6202 0454 6024
Proszę koniecznie podać za jaki miesiąc jest wpłata oraz imię, nazwisko i klasę ucznia!!!!

Karnety wydawane są w pokoju nr 26
w godz. 7:30 - 12:00 dla klas 2 – 8 (oprócz klas 1).

Informujemy, że wpłaty za obiady należy dokonywać do dnia 25 poprzedzającego opłacany miesiąc (np. do 25 października za miesiąc listopad). Proszę pamiętać, że wpłaty na koncie szkoły mogą być widoczne dopiero po dwóch dniach roboczych.

*******

Odwoływanie obiadów do godz. 8:30 pod nr tel. 71/783-14-50 

lub mailowo pod adresem obiady.sp25@o2.pl