OBIADY

*******
Szczegółowe informacje nt. obiadów
*******
UWAGA ! 
Rodzice uczniów klas 1-3
Przypomina się, że termin płatności za obiady wysokości 207 zł na miesiąc marzec mija 25.02.2021r.
Proszę bezwzględnie dotrzymać terminu płatności ponieważ karnety roznoszone będą tylko w dniu 26.02.21r

WAŻNE:
W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, której druk należy pobrać ze strony internetowej szkoły - zakładka OBIADY 
lub u referenta w kancelarii szkoły. 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w kancelarii szkoły lub przesłać ją e-mailem na adres: obiady.sp25@o2.pl
 
(deklaracja dotyczy także dzieci, które dotychczas korzystały z obiadów w szkole)

********************************************
Grafik obiadów dla uczniów świetlicy

Grafik obiadów dla uczniów kl. 2-3

********************************************

JADŁOSPIS 
JADŁOSPIS_dieta

*******
DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja obiadowa
Rezygnacja z obiadów
Wniosek o zwrot nadpłaty

Odwoływanie obiadów do godz. 8:30 pod nr tel. 71/783-14-50 
lub mailowo pod adresem obiady.sp25@o2.pl