OBIADY

Szanowni Państwo.

W roku szkolnym 2023/2024 cena za jeden obiad wynosi 12,50 zł (cena wsadu do kotła, którą płaci rodzic).
W szkole do zamawiania posiłków dla dzieci działa aplikacja „zamowposilek.pl”. Do wydawania obiadów służą karty identyfikacyjne i dedykowany do nich czytnik. Karty są wydawane w kancelarii szkoły.
Rodzic sam zamawia obiady dla dziecka. System działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki do 25 dnia miesiąca na kolejny miesiąc, a po jej zaksięgowaniu w aplikacji złożyć zamówienie (wybrać zestaw na poszczególne dni). Dokonanie wpłaty nie oznacza zamówienia na obiad.

*************************
WAŻNA INFORMACJA - OPŁATA I ZAMÓWIENIA NA STYCZEŃ 2024
*************************
ZAMAWIANIE MIESIĘCZNE:
W aplikacji obowiązuje MIESIĘCZNY SYSTEM zamawiania posiłków - poniżej szczegóły: 

zamówienia na PAŹDZIERNIK 2024 oraz kolejne miesiące należy składać maksymalnie do 28 dnia miesiąca na miesiąc kolejny (po tym terminie nastąpi blokada zamówień), np.: zamówienia na październik składamy do 28.09., na listopad do 28.10. itd.

Po tym terminie będą Państwo mieli tylko możliwość anulowania zamówionych posiłków z wyprzedzeniem lub do godz. 8:30 w dniu wydania posiłku.

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.
Jak to zrobić:

 w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne)  należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
- następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką 
- kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
 pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przez naszą stronę www.zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

W roku szkolnym 2023/2024 wszystkie dzieci jedzące obiady obowiązuje DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka OBIADY lub u referenta w kancelarii szkoły. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy składać osobiście w kancelarii szkoły lub przesłać ją e-mailem na adres: Zywienie.ZSP15@wroclawskaedukacja.pl .

DIETA – jeżeli dziecko potrzebuje specjalnej diety, należy do deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie ze wskazaniami do takiej diety i wyszczególnieniem składników, które nie powinny się w niej znaleźć (np. dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, bez orzechów)

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 przyjmuje płatności za posiłki tylko w formie wpłaty na konto za cały następny miesiąc żywienia. Rodzice dokonują wpłaty (z góry) do dnia 25 każdego poprzedzającego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pomocą aplikacji. Wyjątkiem jest opłata za wrzesień 2023r., którą należy dokonać do 15.09.2023r i za styczeń 2024r., którą należy dokonać po 01.01.2024r.

Opóźnienie we wpłacie za obiady spowoduje trudności w zamówieniu obiadu dla dziecka.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI:

Nieobecność dziecka należy zaznaczyć poprzez anulowanie obiadu w aplikacji z wyprzedzeniem lub w bieżącym dniu najpóźniej do godziny 8:30.

Proszę pamiętać, że zgłoszenie informacji o nieobecności dziecka do wychowawcy klasy lub w systemie LIBRUS nie skutkuje odwołaniem obiadu.

DANE DO PRZELEWU:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu

Numer konta: 30 1020 5226 0000 6202 0454 6024

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc w którym dziecko będzie jadło obiady. Jeżeli przelew jest za dwoje lub więcej dzieci proszę o podanie w tytule przelewu kwot przypadających osobno na każde dziecko.


*********************************************************************

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail pod adresem Zywienie.ZSP15@wroclawskaedukacja.pl
 lub telefoniczny pod numerem 71/783-14-50. 

*********************************************************************
Obiady dla uczniów będących na II zmianie lub nie są zapisani do świetlicy
GRAFIK
Obiady dla uczniów ZAPISANYCH DO ŚWIETLICY
GRAFIK
Obiady dla uczniów kl. 4-8
GRAFIK

*********************************************************************

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja obiadowa - pdf
Deklaracja obiadowa - docx
Rezygnacja z obiadów
Wniosek o zwrot nadpłaty