Konsultacje

Rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela o zamiarze przyjścia na konsultacje na dwa dni robocze wcześniej (poprzez wysłanie wiadomości w librusie).

W czasie edukacji zdalnej konsultacje odbywają się na platformie Office 365 na TEAMSACH, z konta ucznia.


ZAPRASZAMY RODZICÓW
NA KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI SP 25