Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka
54-611 Wrocław  ul. Stanisławowska 38-44
e-mail
Telefony
sekretariat 71 783 14 50

sekretariat 717986921

sekretariat uczniowski  717831467 
dyżurka  71 783 14 w.51 
księgowość  71 783 14 w.52
kadry 71 783 14 w.65
wicedyrektorzy
wicedyrektor, pedagog 71 783 14 w.55
wicedyrektor szkoły 71 783 14 w.56
wicedyrektor przedszkola 71 783 14 w.59
pokój nauczycielski 
starsze klasy 71 783 14 w.53
młodsze klasy  71 783 14 w.58
świetlica 
I piętro 71 783 14 w.54
II piętro 71 783 14 w.64
specjaliści
pedagog  71 783 14 w.66
logopeda 71 783 14 w.68
pielęgniarka 71 783 14 w.61
intendentka przedszkola 71 783-14-60