Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka
54-611 Wrocław  ul. Stanisławowska 38-44
e-mail

Drodzy Rodzice!
Prosimy o załatwianie spraw dotyczących uczniów
w sekretariacie uczniowskim - 
tel. 71 783 14 67,
obiadów - tel.  71 783 14 50 


Telefony
kancelaria 71 783 14 50

sekretariat 71 783 14 61

sekretariat  uczniowski 71 783 1467  

dyżurka  71 783 14 51 
księgowość  71 783 14 52
kadry 71 783 14 65
zgłaszanie obiadów 71 783 14 50 
intendent przedszkola 71 783 14 60
wicedyrektorzy
wicedyrektor szkoły - klasy starsze 71 783 14 62
wicedyrektor szkoły  - klasy młodsze 71 783 14 56
wicedyrektor przedszkola 71 783 14 59
pokój nauczycielski 
pokój nauczycieli  Przedszkola Nr 11  71 783 14 63
młodsze klasy  71 783 14 58
pokój nauczycieli w-f  71 798 69 21 w. 203
świetlica 
I piętro 71 783 14 54
II piętro 71 783 14 64
specjaliści
pedagog  71 783 14 66 / 71 783 14 55
logopeda 71 783 14 68
pielęgniarka 71 798 69 21 w. 170
biblioteka
71 798 69 21 w. 130