Przyjęcie dzieci z Ukrainy
ULOTKA_SZKOLA_UA
*********************************************************
DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA DZIECKA  SP NR 25
*********************************************************
Przyjęcie dziecka z Ukrainy do szkoły (w ciągu roku):
1. Podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik).
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub umowa najmu.
3. Dokument potwierdzający naukę lub oświadczenie opiekuna (do której klasy uczęszczało dziecko w Ukrainie).
4. Dokument potwierdzający tożsamość (jeśli jest).

*********************************************************
INFORMACJE DOTYCZĄCA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY
*********************************************************