Dyrekcja

Godziny pracy
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15


Poniedziałek    12.15 - 16.00
Wtorek   9.00 - 13.00
godz. dydaktyczne 9.50 - 11.30
Środa   12.00 - 17.00
dyżur dla nauczycieli  12.00 - 15.00
dyżur dla rodziców 15.00 - 17.00
Czwartek  9.00 - 15.00
godz. dydaktyczne 9.50 - 11.30
Piątek  9.00 - 14.00