Dyrekcja

Jolanta Dołęgowska
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
***
Godziny przyjmowania interesantów
przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 
we Wrocławiu
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sekretariacie)
środa 12.00 - 17.00
piątek 10.00 - 12.00
***
Katarzyna Kasprzykowska 
Wicedyrektor szkoły 
klasy I-III  
Izabela Słowińska
Wicedyrektor szkoły
klasy IV-VIII
Godziny pracy
***

Paulina Wesołowska
Wicedyrektor szkoły
klasy IV-VIII
***
Koordynatorami pracy świetlicy są:
Magdalena Franczuk - Szkotak
Sylwia Wróbel
***