Dyrekcja

Jolanta Dołęgowska
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15

Jolanta Kędzierska
Wicedyrektor szkoły
klasy VI-VIII

Beata Bukała
Wicedyrektor szkoły
klasy IV-V

Katarzyna Kasprzykowska
Wicedyrektor szkoły
klasy I-III
oddziałóy przedszkolne w szkole

Aldona Wajdner-Szustka
kierownik ś
wietlicy
oddziałów przedszkolnych w szkole