Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 25 działa pod opieką nauczycieli bibliotekarzy Łucji Demedziuk i Marzeny Golub.
W jej skład wchodzą:
- 2 pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia (12 miejsc),
- ponad 8 000 woluminów,
- ponad 60 egzemplarzy zbiorów  audiowizualnych
- 7 tytułów prenumerowanych czasopism (dla nauczycieli: Życie Szkoły, Doradca Dyrektora Przedszkola, Ekonatura; dla uczniów: Victor Junior, Świerszczyk, Muchoborskie Nowinki),
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu oraz z programami:
 Powszechna encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego PWN, Definicje PWN, Atlas świata PWN.
Od I 2008 r. bibliotekarz prowadzi blog „Klub Młodego Literata”  (www.blog-literacki-sp25.blogspot.com) .
W ramach realizacji zadań Szkoły, bibliotekarka organizuje konkursy na dwóch poziomach nauczania: w kształceniu zintegrowanym i klasach IV –VI, a od roku 2002 koordynuje akcję „Cały Wrocław czyta dzieciom” (wyróżnienie w VI edycji w roku 2009).