Prawdy Polaków

6 III 1938 r. w Berlinie na I Kongresie Związku Polaków w Niemczech odczytano po raz pierwszy Pięć Prawd Polaków, które nazwano małym dekalogiem polskości. Patron szkoły Franciszek Juszczak był także uczestnikiem kongresu i dumnie reprezentował nasz naród. Nasza Szkoła należy od 2001 roku do Związku Szkół Noszących Imię Polaków Spod Znaku Rodła i pamięta o tym ważnym wydarzeniu historycznym.