Historia

Rys historyczny
Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swoją działalność 
w grudniu 1945 r. w budynku obecnego Przedszkola nr 22 przy 
ul. Stanisławowskiej. Jej pierwszym organizatorem i zarazem kierownikiem był Franciszek Smoleń przybyły ze Lwowa.
W pierwszym roku szkolnym naukę podjęło około 30 dzieci 
w wieku od 7do 17 lat.  Nauczyciele i uczniowie pracowali 
w trudnych warunkach. Brakowało wszystkiego: zeszytów, podręczników, pomocy szkolnych. Ale nie brakowało  zaangażowana nauczycieli i mieszkańców. Przez pierwsze lata istnienia szkoły zajęto się jej remontem i wyposażeniem 
w podstawowy sprzęt. Dalszy napływ ludności  spowodował wzrost liczby uczniów i cztery lata później – w 1954 r. było ich 189. Istniejący budynek stał się niewystarczający. Przeniesiono więc szkołę do obiektu ulicy Stanisławowskiej 36, gdzie do 2009 r. znajdował się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
a obecnie Przedszkole 
Niepubliczne Sióstr Salezjanek. Był on znacznie większy i wygodniejszy i na ówczesne czasy sprostał potrzebom oświatowym Muchoboru Wielkiego. Nie była to jednak szkoła, o jakiej marzyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Postanowiono, więc wcielić w życie pomysł związany
z budową 
nowego obiektu szkolnego. Dzięki staraniom kolejnego kierownika placówki p. Aliny Teodorczyk i rodziców obok starego budynku wzniesiono nową szkołę i w roku szkolnym 1969/70 uczniowie mogli się uczyć w nowych
i przestronnych klasach. Inwestycji tej patronował Społeczny Fundusz Budowy 
Szkół i Internatów. W kolejnych latach nastąpiła intensywna rozbudowa osiedla i wzrost liczby mieszkańców, wśród których dominowały rodziny
z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. 
Dotychczasowy budynek szkolny przestał być wystarczający dla wzrastającej liczby uczniów. W 2005 roku z inicjatywy pani dyrektor Jolanty Dołęgowskiej powstała możliwość rozbudowy istniejącej szkoły. Dwa lata później stworzony został projekt. Zakładał on budowę nowej części szkoły z przedszkolem,
nowej sali gimnastycznej z kompleksem boisk oraz remont starego budynku. Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie 2008 roku, a już 2 listopada 2009 r. budynek zaczął pełnić rolę dydaktyczno-opiekuńczą. Na piętrze rozpoczęły naukę dzieci
z klas 0 – III. Natomiast parter został oddany dzieciom przedszkolnym. 
1 września 2009 r Szkoła Podstawowa nr 25 została przekształcona na:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15,
w którym mieszczą się:
  Przedszkole nr 11 im. Akademii Krasnala 
i Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka.
Dzięki dalszej współpracy z władzami samorządowymi 
z każdym rokiem szkoła staje się piękniejsza i bogatsza, a po kolejnej rozbudowie dwa lata później zyskała drugie piętro przeznaczone dla klas I-III.W roku szkolnym 2017/2018 oddano do użytku nowe 3-piętrowe skrzydło szkoły.