Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE
~2021/2022~

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
wychowawca klasy I A - p. Mariola Adamik-Beda
wychowawca klasy I B - p. Katarzyna Dudzik
wychowawca klasy I C - p. Joanna Kos
wychowawca klasy I D - p. Agnieszka Baran-Ściubeł
wychowawca klasy I E - p. Katarzyna Leciejewska
wychowawca klasy I F – p. Kamila Cichuta-Szwed

wychowawca klasy II A - p. Małgorzata Krystyańczuk
wychowawca klasy II B - p. Wiktoria Grzelak
wychowawca klasy II C - p. Piotr Sadurski
wychowawca klasy II D - p. Beata Bukała
wychowawca klasy II E - p. Małgorzata Szewczyk
wychowawca klasy II F – p. Katarzyna Miernik

wychowawca klasy III A - p. Ewa Maniewska
wychowawca klasy III B - p. Marta Zapaśnik
wychowawca klasy III C - p. Łucja Skulska
wychowawca klasy III D - p. Anna Frynas
wychowawca klasy III E - p. Joanna Jacaszek
wychowawca klasy III F - p. Gabriela Piasecka
 
KLASY IV – VIII
wychowawca klasy IV A – p. Mariusz Strzelecki
wychowawca klasy IV B - p. Małgorzata Wierzbicka
wychowawca klasy IV C - p. Tomasz Gładysz
wychowawca klasy IV D - p. Urszula Dol
wychowawca klasy IV E - p. Barbara Boreczek-Gietz
wychowawca klasy IV F - p. Monika Wróblewska
wychowawca klasy IV G - p. Tomasz Przybyła

wychowawca klasy V A – p. Anna Kołtuniewicz
wychowawca klasy V B - p. Marzena Stekiel-Jarząb
wychowawca klasy V C - p. Joanna Mieczkowska
wychowawca klasy V D - p. Małgorzata Gebel
wychowawca klasy V E - p. Małgorzata Płatkowska

wychowawca klasy VI A – p. Jacek Duszak
wychowawca klasy VI B - p. Grzegorz Górecki
wychowawca klasy VI C - p. Katarzyna Leszczyńska
wychowawca klasy VI D - p. Barbara Kuczyńska
wychowawca klasy VI E - p. Adrian Sieroń

wychowawca klasy VII A - p. Magdalena Stelmach
wychowawca klasy VII B - p. Alina Skulska
wychowawca klasy VII C – p. Iwona Wasyluk
wychowawca klasy VII D - p. Alicja Guziczak
wychowawca klasy VII E - p. Magdalena Skurjat
wychowawca klasy VII F - p. Płokarz Justyna 
wychowawca klasy VII G - p. Joanna Liguzińska
wychowawca klasy VII H - p. Małgorzata Gumienna
wychowawca klasy VII I - p. Monika Bagińska
 
wychowawca klasy VIII A - p. Karolina Kawka
wychowawca klasy VIII B - p. Milena Łyś-Maliszewska
wychowawca klasy VIII C - p. Katarzyna Soszyńska 
wychowawca klasy VIII D - p. Adriana Szepet-Stefańska
wychowawca klasy VIII E - p. Justyna Kępińska-Janota
wychowawca klasy VIII F - p. Zyta Sendecka
wychowawca klasy VIII G - p. Maciej Paluch

JĘZYK POLSKI
p. Jolanta Kędzierska, p. Katarzyna Suszyńska,
p. Paulina Wesołowska, p. Justyna Kępińska-Janota,
p. Alina Skulska, p. Justyna Płokarz, 
p. Małgorzata Gumienna, p.  Bogusława Hanelt-Krawczyk
p. Katarzyna Leszczyńska

HISTORIA
p. Paulina Wesołowska, p. Joanna Liguzińska,
p. Magdalena Skurjat, p. Jacek Duszak, p. Grzegorz Cybula

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
p. Jacek Duszak

MATEMATYKA
 p. Marzena Stekiel-Jarząb, p. Jadwiga Kurek,
p. Iwona Wasyluk, p. Adriana Szepet-Stefańska, 
 p. Aleksandra Laskowska-Szatan, p. Tomasz Przybyła,
p. Tomasz Pliszczak

INFORMATYKA
p. Katarzyna Kasprzykowska, p. Marzena Stekiel-Jarząb,
p. Janina Ziółkowska, p. Iwona Wasyluk, p. Jacek Kasperski

 TECHNIKA
p. Jacek Kasperski
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
p. Joanna Liguzińska 

PRZYRODA
p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Urszula Dol

BIOLOGIA
p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Zyta Sendecka,
p. Urszula Dol

GEOGRAFIA
p. Maciej Paluch, p. Alicja Guziczak
 
FIZYKA
p. Dorota Studencka

CHEMIA
p. Magdalena Stelmach, p. Zyta Sendecka

PLASTYKA
p. Monika Ostrowska

MUZYKA
p. Tomasz Gładysz,
 
JĘZYK ANGIELSKI
p. Milena Łyś-Maliszewska, p. Joanna Mieczkowska,
 p. Małgorzata Gebel, p. Karolina Kawka, 
p. Monika Wróblewska, p. Magdalena Przybysz

JĘZYK NIEMIECKI
p. Małgorzata Wierzbicka, p. Małgorzata Płatkowska,
p. 
 Katarzyna Jezierska 

JĘZYK FRANCUSKI
p. Alicja Guziczak, p. Barbara Kuczyńska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 p. Krystian Adamczyk, p. Monika Bagińska, p. Anna Kołtuniewicz,
 
p. Izabela Słowińska, p. Lidia Wójcik,
p. Grzegorz Górecki, 
p. Tomasz Surtel, p. Mariusz Strzelecki,
p. Adrian Sieroń, p. 
Bartyzel Piotr

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
p. Wenesa Porwańska

RELIGIA
p. Iwona Babijczuk, s. Ewelina Mańczyk,
p. Mikhail Palkin, p. Tomasz Przybyła,
ks. Wojciech Szablowski, ks. Jakub Waliłko

ETYKA
p. Agnieszka Baran-Ściubeł,
p. Kamila Cichuta-Szwed

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
p. Lidia Janas, p. Dorota Wojtasik, p. Krystyna Chromik

BIBLIOTEKA
p. Marzena Golub 

 PEDAGOG
p. Aneta Bukowska, p. Wojciech Komsta,
p. Paulina Lew, p. Beata Wolańska, 
 
PSYCHOLOG
p. Katarzyna Zarzycka 

 LOGOPEDA
p. Agnieszka Kostuń, p. Ewa Leszczyńska,
p. Agnieszka Łazarska
 
ŚWIETLICA
p. Magdalena Franczuk-Szkotak, p. Katarzyna Fudali, p. Renata Jarych, p. Katarzyna Kopeć, p. Iwona Bagińska p. Agnieszka Kotlińska, p. Sylwia Wróbel, p. Teresa Pawłowska, 
p. Ewa Smółka, p. Karolina Janik, p. Anna Jaskólska,
p. Marlena Ossowska, p. Aleksandra Janicka, p. Adriana Witka
p. Katarzyna Tuszyńska