Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

2016/2017


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

wychowawca klasy 0 A - p. Honorata Błazełek, p. Katarzyna Tuszyńska

wychowawca klasy 0 B - p. Ewelina Czaja, p. Mariola Markowicz

wychowawca klasy 0 C - p. Maria Palkin, p. Monika Łupkowska


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

wychowawca klasy I A - p. Katarzyna Bednarz

wychowawca klasy I B - p. Ewa Maniewska

wychowawca klasy I C - p. Łucja Skulska

wychowawca klasy I D - p. Anna Frynas

wychowawca klasy II A - p. Mariola Adamik-Beda

wychowawca klasy II B - p. Ewelina Staszewska

wychowawca klasy II C - p. Renata Jarych

wychowawca klasy II D - p. Beata Karczewska-Góra

wychowawca klasy II E - p. Katarzyna Leciejewska

wychowawca klasy II F - p. Barbara Bis

wychowawca klasy II G - p. Kamila Lesiecka

wychowawca klasy II H - p. Kamila Cichuta-Szwed

wychowawca klasy II I - p. Joanna Kos

wychowawca klasy II J - p. Agnieszka Gońda

wychowawca klasy III A - p. Małgorzata Krystyańczuk

wychowawca klasy III B - p. Violetta Dejnak

wychowawca klasy III C - p. Julia Janusz

wychowawca klasy III D - p. Joanna Kostro

wychowawca klasy III E - p. Maria Konachowicz

wychowawca klasy III F - p. Marzena Janas

wychowawca klasy III G - p. Joanna Jacaszek

wychowawca klasy III H - p. Teresa Pawłowska


KLASY IV - VI

wychowawca klasy IV A - p. Aleksandra Laskowska-Szatan

wychowawca klasy IV B - p. Urszula Dol

wychowawca klasy IV C - p. Barbara Boreczek-Gietz

wychowawca klasy IV D - p. Katarzyna Jasińska

wychowawca klasy IV E - p. Małgorzata Wierzbicka

wychowawca klasy V A - p. Tomasz Surtel

wychowawca klasy V B - p. Barbara Kuczyńska

wychowawca klasy V C - p. Paulina Wesołowska

wychowawca klasy V D - p. Marzena Stekiel-Jarząb

wychowawca klasy VI A - p. Grzegorz Górecki

wychowawca klasy VI B - p. Iwona Szydełko

wychowawca klasy VI C - p. Katarzyna Suszyńska

wychowawca klasy VI D - p. Jolanta Kędzierska

wychowawca klasy VI E - p. Łukasz Przyczyna


JĘZYK POLSKI

p. Agnieszka Jaworowska, p. Katarzyna Suszyńska, p. Paulina Wesołowska, p. Jolanta Kędzierska, p. Justyna Kępińska-Janota,

p. Paulina Subocz


HISTORIA

p.Paulina Wesołowska, p. Barbara Bera


MATEMATYKA

p. Aleksandra Laskowska-Szatan, p. Marzena Stekiel-Jarząb,

p. Jolanta Polańska, p. Łukasz Przyczyna


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

p. Katarzyna Kasprzykowska, p. Aleksandra Laskowska-Szatan,

p. Marzena Stekiel-Jarząb, p. Jolanta Polańska,

p. Janina Ziółkowska, p. Jacek Kasperski


ZAJĘCIA TECHNICZNE

p. Jacek Kasperski


PRZYRODA

p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Urszula Dol


PLASTYKA

p. Monika Ostrowska


MUZYKA

p. Tomasz Gładysz


JĘZYK ANGIELSKI

p. Katarzyna Jasińska, p. Magdalena Berko,

p. Magdalena Andrzejewskap. Joanna Leśniak


JĘZYK NIEMIECKI

p. Małgorzata Wierzbicka, p. Małgorzata Szymczyk


JĘZYK FRANCUSKI

p. Barbara Kuczyńska, p. Barbara Skrzypacz


WYCHOWANIE FIZYCZNE

p. Iwona Szydełko, p. Aleksandra Kibitlewska, p. Grzegorz Górecki,

p. Tomasz Surtel


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

p. Izabela Słowińska


RELIGIA

s. Irena Pietruska (s. Eligia), ks. Wojciech Szablowski,

ks. Robert Szwabowicz, ks. Piotr Oleksy, p. Mikhail Palkin


ETYKA

p. Barbara Bera


BIBLIOTEKA

p. Agnieszka Łogiszyniec,  p. Paulina Subocz


PEDAGOG

p. Beata Wolańska, p. Paulina Lew, p. Kinga Jamirecka


LOGOPEDA

p. Ewa Leszczyńska-Lusar, p. Agnieszka Kostuń


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Barbara Kogut, p. Janina Paździor


ŚWIETLICA

p. Magdalena Franczuk-Szkotak, p. Aldona Wajdner-Szustka,

p. Marta Podymska, p. Honorata Pawłowska, p. Aneta Bukowska,

p. Barbara Śmigielska, p. Zuzanna Kobylczak, p. Agnieszka Kostuń,

p. Karolina Rosińska, p. Paulina Klucznik, p. Ewa Banasiak,

p. Monika Ostrowska