Patron

Patron szkoły
Patronem szkoły został Franciszek Juszczak (1889–1976)
z zawodu krawiec, pochodził 
z Poznańskiego. We Wrocławiu mieszkał od 1915 roku i był jednym z najbardziej aktywnych 
działaczy tutejszej Polonii. 
Kierował wrocławskim oddziałem Związku Polaków
w Niemczech, 
który zajmował się głównie weryfikacją dawnych obywateli niemieckich narodowości polskiej. Związek pełnił rolę inspiratora
i organizatora polskiej mniejszości narodowej
 w Rzeszy 
Niemieckiej. Szczególną rolę odgrywał w okresie międzywojennym, kiedy to do władzy doszedł Hitler. Pozwolił Polakom organizować się 
i prowadzić szeroką działalność antyniemiecką. 
Rok przed wybuchem II wojny światowej był bardzo ważny dla Polonii Wrocławskiej
z powodu Kongresu Polaków w Berlinie. Wówczas uhonorowano odznaką "Wiary i Wytrwania" wielu działaczy. 
Z Wrocławia otrzymali ją m.in. Franciszek Juszczak, Anna Jasińska, Władysław Wardzyński. Ogłoszono również "Prawdy Polaków" jako obowiązujące wszystkich rodaków spod Znaku Rodła. Polonia Wrocławska przyjęła Prawdy za swój drogowskaz na całe życie.
"Prawdy Polaków"
Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami.
Prawda druga: Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci.
Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem.
Prawda piąta: Polska matką naszą, a o matce nie wolno mówić źle.
Prawda czwarta: Co dzień Polak Polakowi służy.