Patron

Patron szkoły
6 maja 1977 r. w XXXII rocznicę wyzwolenia Wrocławia odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia i wręczenia sztandaru. Imprezę uświetniali zaproszeni goście:
-Przedstawiciele Komitetu Dzielnicowego PZPR: towarzysz
  W. Gnitecki 
i towowarzysz L. Figaj;
-Naczelnik Dzielnicy towarzysz W. Latasiewicz;
-Przedstawiciele władz szkolnych: Kurator towarzysz M. Pulit,       towarzysz J. Jarek;
-Polonia Wrocławska;
-Rodzina patrona: żona p. Helena Juszczak, syn p. Zygmunt   Juszczak, siostrzenica p. Maria Ricller;
-Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej: Prezes Zarządu ob.
 Z. Budzyński, 
Przewodniczący Rady Izby towarzysz Wypych;
-Przedstawiciele Miłośników Wrocławia: wiceprezes
 dr B. Januszewski, 
członek zarządu A. Zawisza;
-Komendantka IV Hufca ZHP towarzysz Wanda Suska;
-Przedstawiciele zaprzyjaźnionych przedstawicieli zakładów   pracy: Wrocławska Fabryka Mebli, Zakład Przemysłu   Drzewnego, Państwowy Kombinat Ogrodniczy;
-Dyrektorzy szkół, Mieszkańcy osiedla, Rodzice, Uczniowie,   Młodzież.
Patronem szkoły został Franciszek Juszczak (1889–1976)
z zawodu krawiec, pochodził 
z Poznańskiego. We Wrocławiu mieszkał od 1915 roku i był jednym z najbardziej aktywnych 
działaczy tutejszej Polonii. 
Kierował wrocławskim oddziałem Związku Polaków w Niemczech, który zajmował się głównie weryfikacją dawnych obywateli niemieckich narodowości polskiej. Związek pełnił rolę inspiratora
i organizatora polskiej mniejszości narodowej
 w Rzeszy 
Niemieckiej. Szczególną rolę odgrywał w okresie międzywojennym, kiedy to do władzy doszedł Hitler. Pozwolił Polakom organizować się 
i prowadzić szeroką działalność antyniemiecką. 
Rok przed wybuchem II wojny światowej był bardzo ważny dla Polonii Wrocławskiej
z powodu Kongresu Polaków w Berlinie. Wówczas uhonorowano odznaką "Wiary i Wytrwania" wielu działaczy. 
Z Wrocławia otrzymali ją m.in. Franciszek Juszczak, Anna Jasińska, Władysław Wardzyński. Ogłoszono również "Prawdy Polaków" jako obowiązujące wszystkich rodaków spod Znaku Rodła. Polonia Wrocławska przyjęła Prawdy za swój drogowskaz na całe życie.
"Prawdy Polaków"
Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami.
Prawda druga: Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci.
Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem.
Prawda piąta: Polska matką naszą, a o matce nie wolno mówić źle.
Prawda czwarta: Co dzień Polak Polakowi służy.

4 czerwca 2001 roku w obecności przedstawiciela władz Miasta Wrocławia pana Bohdana Aniszczyka oraz zaproszonych gości: dyr. WCDN p. G. Społowicza, wiceprezesa TMW Z. Magdziarz
a, członka TMW T. Nawrockiego, przedstawicieli Polonii Wrocławskiej, doradców metodycznych, zostało podpisane 
porozumienie między szkołami noszącymi imię polaków spod znaku Rodła:
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza
W tym dniu powołano Związek Szkół Noszących Imię Dawnej Polonii Wrocławskiej. Zaprzyjaźnione szkoły zdeklarowały współpracę w zakresie edukacji regionalnej, patriotycznej
i obywatelskiej, 
uczestnictwa w świętach szkolnych z udziałem sztandarów placówek, realizacji wspólnych projektów 
i przedsięwzięć, współpracy z TMW. Porozumienie podpisały dyrektorki Szkół: p. T. Trojanowska, p. H. Wiśniewska-Plewniak i p. B. Kopacka-Gajec.