RODO

RODO
Zarządzenie Dyrektora ZSP15 we Wrocławiu
(więcej)
*
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia, 
wychowanka, rodzica, prawnego opiekuna w ZSP15 we Wrocławiu
(więcej)
*
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
pracownika ZSP15 we Wrocławiu
(więcej)
*
Informacja dotycząca monitoringu ZSP15 we Wrocławiu
(więcej)
*
Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego obiektu
(więcej)