REKRUTACJA

REKRUTACJA 2020/2021

***

Rekrutacja uzupełniająca do klas I
***

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół na rok szkolny 2020/2021 (więcej) 
***
Rekrutacja do Przedszkola nr 11 oraz oddziałów przedszkolnych  i klas I SP nr 25 w ZS-P nr 15  we Wrocławiu 2020/2021 
***
Rekrutacja do klasy sportowej w SP nr 25 (więcej)
***