Konto wpłat dla rodziców


Informujemy, że wpłaty za ksero, wycieczki, 
duplikaty legitymacji, itp. należy kierować na
nr rachunku: 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323