Rodzice-prezydium
przewodnicząca
Magdalena Borysewicz 

skarbnik
Beata Przybył

vice-przewodniczący
Marek Kupczak
Dariusz Płaszczyński

Komisja Rewizyjna
(nadzorująca wydatkowanie środków finansowych)
Agnieszka Krawiec, Adam Szylko