Rodzice


2023/2024
***
Przewodniczący
 Adam Szylko

Wiceprzewodniczący
 Dariusz Płaszczyński
Agnieszka Hryniewicz
Pola Krysiuk
Łukasz Zając

 Skarbnik 
Joanna Boroń

***********************************

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł
bez względu na liczbę dzieci w szkole.

Numer KONTA RADY RODZICÓW:
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658

***********************************
Informujemy, że wpłaty za ksero, wycieczki, 
duplikaty legitymacji, itp. należy kierować na
nr rachunku: 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323

***********************************
2020/2021
***********************************
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w ZSP15 we Wrocławiu mogą korzystać z udzielania świadczeń w Prywatnym Centrum Stomatologicznym
 ul. Gen. Józefa Bema 7, 50-265 Wrocław w dniach:

poniedziałek w godz. 12.30 – 15.30

piątek w godz. 11.00 – 14.00.

tel. 71 7900200