Rodzice


2023/2024
***
Przewodniczący
 Dariusz Płaszczyński  
Wiceprzewodniczący
Agnieszka Hryniewicz
Adam Szylko
Łukasz Zając
Sekretarz
Pola Krysiuk
 Skarbnik 
Joanna Boroń

***********************************

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł
bez względu na liczbę dzieci w szkole.

Numer KONTA RADY RODZICÓW:
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658

***********************************
Informujemy, że wpłaty za ksero, wycieczki, 
duplikaty legitymacji, itp. należy kierować na
nr rachunku: 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323

***********************************