Rodzice


2022/2023
***
Przewodniczący
 Dariusz Płaszczyński

Wiceprzewodniczący
Agnieszka Hryniewicz
 Adam Szylko
 Łukasz Zając

 Skarbnik 
Joanna Boroń

***********************************

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł
Wysokość składki ustalono na kwotę 40 zł na rok , jeżeli w szkole jest więcej dzieci z jednej rodziny to za drugie składka jest 20 zł, za każde następne 10 zł

Numer KONTA RADY RODZICÓW:
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658

***********************************
Informujemy, że wpłaty za ksero, wycieczki, 
duplikaty legitymacji, itp. należy kierować na
nr rachunku: 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323

***********************************
2020/2021
***********************************
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w ZSP15 we Wrocławiu mogą korzystać z udzielania świadczeń w Prywatnym Centrum Stomatologicznym
 ul. Gen. Józefa Bema 7, 50-265 Wrocław w dniach:

poniedziałek w godz. 12.30 – 15.30

piątek w godz. 11.00 – 14.00.

tel. 71 7900200