Rodzice-prezydium


2020/2021
***
Przewodnicząca - Magdalena Borysewicz 

Skarbnik - Beata Przybył

vice-przewodniczący
Marek Kupczak i Dariusz Płaszczyński

Komisja Rewizyjna
(nadzorująca wydatkowanie środków finansowych)
Agnieszka Krawiec, Adam Szylko

Wysokość składki ustalono na kwotę 40 zł na rok , jeżeli w szkole jest więcej dzieci z jednej rodziny to za drugie składka jest 20 zł, za każde następne 10 zł