Grafik pracy


NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

*********************************************
POZNAJCIE NAS - SPECJALIŚCI

*********************************************

LOGOPEDZI
A. Kostuń, E. Leszczyńska, A. Łazarska
GRAFIK PRACY
********************
PEDAGODZY
B. Wolańska, A. Bukowska

GRAFIK PRACY 
*******************
P. Lew, A. Bekieszczuk-Grabarz, K. Zarzycka, Wojciech Komsta 

GRAFIK PRACY