Informacje o Laboratoriach P.

Informacje o programie Laboratoria Przyszłości w naszej szkole
*************************
Program Laboratoria Przyszłości to program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży.
Szczegóły programu Laboratoria Przyszłości
(czytaj więcej)

W ramach programu Laboratoria Przyszłości część przyznanej kwoty została przeznaczona na zakup wyposażenia klas i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży tj. drukarka 3D Skrinter wraz z pakietem merytorycznym w postaci Skriware Academy , biblioteki gotowych modeli 3D oraz wirtualnego kreatora konstrukcji, akcesoria do drukarki 3D w postaci filamentów, zestawy gogli VR wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich działanie tworzące wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe CLASS VR. Powyższy sprzęt, narzędzia i akcesoria będą wykorzystywane do zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć dydaktycznych z języka polskiego, informatyki, historii, biologii, geografii, chemii oraz zajęć technicznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego.


Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane do realizacji
podstawy programowej na obu etapach edukacyjnych. Dzięki nowym pomocom w większym zakresie zaspakajane są dydaktyczne potrzeby uczniów w obszarze dbania o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych pomocy naukowych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Służą one także rozwijaniu uzdolnień uczniom w trakcie realizacji indywidualnych programów nauczania. Nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyniają się do budowania u uczniów kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką, technologią, inżynierią, sztuką oraz matematyką. Wykorzystywanie wyposażenia zakupionego w ramach projektu przyczynia się do budowaniu umiejętności technicznych oraz rozwijania kreatywności i niestandardowego myślenia wśród uczniów. Pomoce te uatrakcyjniają zajęcia, pozwalają na praktyczne zdobywanie interdyscyplinarnej.