Konsultacje dla rodziców


Konsultacje dla rodziców 
Rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela o zamiarze przyjścia na konsultacje na dwa dni robocze wcześniej (poprzez wysłanie wiadomości w librusie).