Konsultacje dla rodziców


Konsultacje dla rodziców 
Rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela o zamiarze przyjścia na konsultacje na dwa dni robocze wcześniej (poprzez wysłanie wiadomości w librusie).
W czasie edukacji zdalnej konsultacje odbywają się na platformie Office 365 na TEAMSACH, z konta ucznia.

konsultacje kl. I - III

konsultacje dla uczniów i rodziców kl. IV - VIII