Kalendarz roku szkolnego

2022/2023


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

KALENDARIUM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2022/23


Konsultacje dla rodziców 
Rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela o zamiarze przyjścia na
konsultacje na dwa dni robocze wcześniej (poprzez wysłanie wiadomości w librusie).
W czasie edukacji zdalnej konsultacje odbywają się na platformie Office 365 na TEAMSACH, z konta ucznia.

konsultacje kl. I - III
konsultacje dla uczniów i rodziców kl. IV - VIII