NASTOLATKI I BON TON

NASTOLATKI I BON TON
To będzie nasza stała rubryka, w której będziemy prezentować Wam zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Znajomość dobrych manier pomaga w życiu osobistym. Dobre maniery ułatwiają nawiązywać nowe kontakty, utrzymywać zawarte już znajomości, budować pozytywny wizerunek a także zwiększają skuteczność codziennej komunikacji. (czytaj więcej)
***********************************
Dobre maniery w szkole