Świetlica - ogłoszenia


Informacja dla rodziców w sprawie zgłoszenia dziecka
do świetlicy w roku szkolnym 20202021 (więcej)

DRODZY RODZICE
Nauczyciele w świetlicy szkolnej pełnią opiekę nad uczniami od 6:30 do 17:00.
  • Od godziny 6:30 - 7:00 uczniowie wszystkich klas przychodzą na pierwsze piętro do świetlicy klas pierwszych. 
  • O godzinie 7:00 klasy drugie wraz z nauczycielem wychowawcą przechodzą do sali świetlicowej na drugim piętrze (sala nr 224) i pozostają tam do godziny 17:00
  • Przypominamy, że dzieci ze świetlicy szkolnej odbierają Państwo osobiście, a nie -„na telefon”. 
Po godzinie 17:00 bierzecie Państwo pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie waszych dzieci.
................................................................................................................................
SZANOWNI RODZICE
W świetlicy szkolnej obowiązuje określony harmonogram dnia. W nim zaplanowane są zajęcia grupowe, gry i zabawy, czas na odrabianie pracy domowej, naukę własną oraz tury obiadowe.
Klasy PIERWSZE 
jedzą obiady w godzinach 10:45-11:30 - jest to pierwsza tura obiadowa (uczniowie, którzy zaczynają 
lekcje o 11:15) oraz od godziny 12:10-12:55 - jest to druga tura obiadowa (dla uczniów, którzy skończyli lekcję).
Klasy DRUGIE i TRZECIE  jedzą obiady od godziny
13:15-14:00 (po zakończeniu lekcji).

Szkolny plac zabaw dostępny jest jedynie dla uczniów pozostających pod opieką nauczycieli wychowawców. Oznacza to, że nie mogą korzystać z niego dzieci odebrane ze szkoły przez rodziców/opiekunów.