wyjaśnienie


Dyrektor Zespołu Szkolno?Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu informuje rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 11,
że zajęcia nauki pływania prowadzone przez Szkołę Pływania ?Fala?
nie będą organizowane za pośrednictwem placówki
oraz w godzinach pobytu dziecka w szkole lub w przedszkolu.
Informacje zawarte na ulotkach rozdawanych rodzicom przez przedstawicieli Szkoły Pływania ?Fala? nie były ustalone z dyrekcją placówki.
Jolanta Dołęgowska
Dyrektor ZSP-15


Dodał: Admin dnia 2014-09-17 14:39:11

ubezpieczenie


Dodał: Admin dnia 2014-09-16 07:48:13

zajęcia pozalekcyjne


lista będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana


Dodał: Admin dnia 2014-09-15 23:51:48

obiady


Szanowni Rodzice
Koszt obiadów za miesiąc wrzesień to 115,50 zł.
Istnieje możliwość dokonywania opłat przelewem, bezpośrednio na konto Szkoły :
PKO Bank Polski I Oddział Wrocław
30 1020 5226 0000 6202 0454 6024
ZSzP nr 15
W opisie przelewu bankowego należy wpisać miesiąc, za który jest opłacany obiad, imię i nazwiska dziecka oraz klasę, do której chodzi.


Dodał: Admin dnia 2014-09-01 11:55:16

wyprawka/stypendium szkolne


Do 4.09.2014 należy składać wnioski o wyprawkę (w sekretariacie szkoły),
a do o stypendium szkolne do 15.09.2014 (WE Dział Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A):


Dodał: Admin dnia 2014-08-29 19:41:21

gimnastyka korekcyjna


Informacja dla rodziców klas O-III dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej:
Do 12 września 2014 r. rodzic dostarcza nauczycielowi - wychowawcy skierowanie na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej od lekarza specjalisty.
Wymagane jest, aby skierowanie uwzględniało nazwę wady postawy do korekcji
W przypadku dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w ubiegłym roku, skierowanie musi być wystawione na nowo (we wrześniu 2014 r.)
Dostarczone po 12.09.2014 skierowania - nie będą przyjmowane, co jest jednoznaczne z niemożliwością udziału dziecka w zajęciach korekcyjnych.
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Izabela Słowińska


Dodał: Admin dnia 2014-08-29 18:59:31

podział na klasy/grupy


W nawiązaniu do harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
oraz pisma z Departamentu Edukacji, informacje o wolnych miejscach
i listy przyjętych dzieci w podziale na klasy/grupy zostaną wywieszone
w dniu 29 sierpnia 2014 roku o godz.11:00.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
we Wrocławiu


Dodał: Admin dnia 2014-08-28 15:46:03


oddziały przedszkolne - spotkanie


Szanowni Rodzice dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
w Szkole oraz z Przedszkola nr 11
Informujemy, że w dniu  29.08.2014 (piątek), o godz. 16.00 odbędą się
spotkania organizacyjne poświęcone pracy Placówki w roku szkolnym 2014/15:
- dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkole  w  Szkole Podstawowej nr 25
- dla rodziców dzieci przedszkolnych w Przedszkolu nr 11.
Prosimy o przyniesienie dowodu osobistego, który będzie potrzebny przy wypełnianiu umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-wychowawczych przez naszą placówkę dla Państwa dzieci.
Dyrekcja ZSP nr 15


Dodał: Admin dnia 2014-08-08 11:14:58

podręczniki dla klasy 0


Pakiet książek dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole: 
1. ?Szkoła coraz bliżej - materiały dla dziecka? (pakiet edukacyjny) - wyd. Nowa Era
2. Język angielski ? ?Footprints Starter" - G. Lazzeri, S. Marsland - wyd. Pearson
3. Religia - ?Jesteśmy dziećmi Boga" - wyd. WAM, Kraków


Dodał: Admin dnia 2014-08-08 11:09:09« wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dalej »