Świetlica-informacje ogólne************************************************

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA
 
ZE ŚWIETLICY W WYZNACZONYCH GODZINACH PRACY
(czytaj więcej)

***********************************
DRODZY RODZICE

Nauczyciele w świetlicy szkolnej pełnią opiekę nad uczniami od 6:30 do 17:00.
  • Od godziny 6:30 - 7:00 uczniowie wszystkich klas przychodzą na pierwsze piętro do świetlicy klas pierwszych s. 112 piętro I.
  • O godzinie 7:00 uczniowie wraz z nauczycielem wychowawcą przechodzą do odpowiednio przypisanych im sal świetlicowych tj.
                    - klasa 1b, 1c, 1e, 1f - sala 112 piętro I
                    - klasa 1a, 1d- sala 113 piętro I
                    - klasa 2b, 2c, 2d, 2e - sala 224 piętro II
                    - klasa 2a, 2f - sala 206 piętro II
                    - klasa 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f  - sala 119 piętro I

                                 i pozostają tam do godziny 17:00. 
  • Przypominamy, że dzieci ze świetlicy szkolnej odbierają Państwo osobiście, a nie -„na telefon”. 
Po godzinie 17:00 bierzecie Państwo pełną odpowiedzialność
 za zdrowie i życie waszych dzieci.
***********************************
SZANOWNI RODZICE
W świetlicy szkolnej obowiązuje określony harmonogram dnia. W nim zaplanowane są zajęcia grupowe, gry i zabawy, czas na odrabianie pracy domowej, naukę własną oraz tury obiadowe. 
Szkolny plac zabaw dostępny jest jedynie dla uczniów pozostających pod opieką nauczycieli wychowawców. Oznacza to, że nie mogą korzystać z niego dzieci odebrane ze szkoły przez rodziców/opiekunów.