Podręczniki i programy nauczania

Uwaga
Podręczniki i materiały ćw. dla klas 1 - 8 będą wypożyczone
uczniom ze szkolnej 
biblioteki we wrześniu.
*
Podręczniki do nauki religii na wszystkich 
poziomach nauczania zakupują RODZICE
*
Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w szkole (zerówek) zakupują karty pracy
 we własnym zakresie
*
PODRĘCZNIKI I PROGRAMY
2020/2021