Witaj


konkurs matematycznyDRODZY UCZNIOWIE KLAS V-VII

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w organizowanym przez naszą placówkę
Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „SYMETRIA WOKÓŁ NAS”

Konkurs ten jest dotowany przez fundację mBanku i jest skierowany
do uczniów wrocławskich szkół podstawowych, którzy uczą się w klasach V-VII.
Patronat Honorowy nad konkursem objęła Dyrektor Wydziału Departamentu Edukacji
pani Ewa Monastyrska.

Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach:
"Kompozycja przestrzenna", "Kompozycja płaska"
"Mozaika geometryczna" i "Kolaż zdjęć lub film"

Na nagrodzonych w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

Drodzy uczniowie przeczytajcie wnikliwie regulamin i znajdźcie dla siebie odpowiednią kategorię.
Spróbujcie swoich sił w konkursie, dzięki któremu poznacie piękno geometrii.
Zapiszcie się u swoich nauczycieli matematyki, podając w której kategorii konkursu chcecie wystartować.

W ramach konkursu odbędą się zajęciaktóre przybliżą wam tematykę konkursu:
  1. Tworzenie modeli brył różnymi metodami np. origami, snapology (składanie wielościanów z pasków papieru), orgiami modułowe itp.
  2. Różne sposoby tworzenia wycinanek i wyszywanek symetrycznych.
  3. Komputerowe tworzenie rozet, mozaik i ciekawych kompozycji z wielokątów.

Terminy poszczególnych zajęć zostaną podane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych.


Dodał: Admin dnia 2017-10-17 10:33:55

Szkolne święto
18 października 2017
 uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły


Dodał: Admin dnia 2017-10-11 20:16:02

zajęcia pozalekcyjneDodał: Admin dnia 2017-10-06 00:55:15

Wpłaty na konto szkołySzanowni Rodzice.

Poniżej numer konta Szkoły, na które należy dokonywać wpłat np. za przejazd na  basen,
wydanie  duplikatu legitymacji szkolnej, organizację wycieczki, darowizny na świetlicę, ksero itp:  

06 1020 5226 0000 6502 0416 4323
Wpłaty za przejazdy, wycieczki, darowizny dokonują skarbnicy klasowi.
W tytule przelewu należy wpisać czego on dotyczy  i kto wpłaca:
np. termin i miejsce wycieczki, klasa; darowizna na świetlicę, ksero, klasa … itd

Beata Wolańska


Dodał: Admin dnia 2017-10-02 15:11:09

Regulamin Szkolnego Klubu WolontariDodał: Admin dnia 2017-09-30 08:05:19

Grafik fluoryzacji zębówPani pielęgniarka Bożena Polanin, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadziła fluoryzację zębów uczniów klas 1-7, których rodzice wyrazili na to zgodę.
W załączniku grafik fluoryzacji zębów  przekazany przez panią pielęgniarkę.
Pierwsze fluoryzacje już  26-27-28-wrzesień 2017 r.
Osoby które nie kupiły szczoteczek jednorazowych przynoszą swoje, w dniu wyznaczonym dla klasy według grafiku


Dodał: Admin dnia 2017-09-23 22:24:14