Rekrutacja


Regulaminy rekrutacji do klas I w SP nr 25 i do Przedszkola nr 11 
Regulamin kl. I

Regulamin oddziały przedszkolne 
****************************************************
***
Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.

***
Rekrutacja do klasy sportowej w SP nr 25 (więcej)

***************************************************************