Półkolonie


PÓŁKOLONIE 2020/21

Półkolonie od 5VII do 9VII 
***
Oświadczenie należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka na półkolonii
***
INFORMACJE I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA PÓŁKOLONII
***

REKRUTACJA - INFORMACJE
Informuję, że wszyscy uczniowie, którzy zostali zgłoszeni na półkolonie i dostarczyli wypełnione karty, zostali zakwalifikowani na turnus od 5 do 9 lipca 2021r.
Rodziców prosimy o dokonanie wpłaty na konto szkoły, w terminie do 15 czerwca 2021r.
06 1020 5226 0000 6502 0416 4323
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, OPŁATA ZA PÓŁKOLONIE.

DODATKOWY NABÓR

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla uczestników. Zachęcamy zatem uczniów z klas I-III jak również z klas starszych tj. IV-VIII. Grupy będą dobierane wiekowo.
Każdego dnia planowane są wyjścia i wycieczki m.in: do ZOO, do kina, do Wioski Indiańskiej, rejs statkiem itp.

Gwarantowany jest suchy prowiant.

Termin: 5 - 9 lipca 2021r.
Koszt dla rodzica: 200zł.
Osoby zainteresowane proszone są o:
- pobranie ze strony SP 25 karty uczestnika,

- dokonania wpłaty 200zł. na powyższy numer konta,

- złożenie karty w kancelarii szkoły.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)
Katarzyna Kasprzykowska
Wicedyrektor SP nr 25
71 783 14 56