Rekrutacja


REKRUTACJA
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół na rok szkolny 2021/2022 (więcej) 
***
Rekrutacja do klasy sportowej w SP nr 25 (więcej)
***
Rekrutacja do Przedszkola nr 11 oraz oddziałów przedszkolnych 
i klas I SP nr 25 w ZS-P nr 15  we Wrocławiu 2021/2022
Regulamin kl_1
***