Rekrutacja


REKRUTACJA
***
***
Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.

***
Rekrutacja do klasy sportowej w SP nr 25 (więcej)
***
Zgłoszenie ucznia do szkoły
***************************************************************
2021/2022

WIRTUALNE DRZW OTWARTE W S25

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
serdecznie zapraszamy na „Wirtualne Drzwi Otwarte” w naszej szkole. Z uwagi na sytuację pandemiczną w tym roku szkolnym przyjmują one formę online.

****************************************************
Prezentacja klas I - III
Świetlica szkolna
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna
Biblioteka
Informacje o rekrutacji

Regulaminy rekrutacji do klas I w SP nr 25 
i do Przedszkola nr 11 oraz oddziałów przedszkolnych w SP 25