DOKUMENTY

******************************
Statut Szkoły
******************************
 aktualny załącznik do statutu
Oceny z zachowania kl. 4 - 8
******************************
WSO KL. I-III
aktualne załączniki do statutu
kl. I - edukacja wczesnoszkolna
kl. II - edukacja wczesnoszkolna
kl. III - edukacja wczesnoszkolna
kl. I-III - j. angielski
kl. I - informatyka 
kl. II - informatyka
kl. III - informatyka
******************************
 aktualny załącznik do statutu
Zasady przyznawania wyróżnień w kl. I-III
******************************
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej SP nr 25
******************************
Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 25
******************************
Zgłoszenie ucznia do szkoły
******************************
Podanie o przyjęcie ucznia - obcokrajowca do SP nr 25
******************************
Procedura_bezpieczeństwa_przebywania
rodziców_na terenie_SP_25
******************************
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

******************************
Regulamin szkolnego klubu wolontariatu
******************************
Regulamin naboru uczniów do klasy 4 sportowej
Podanie o przyjęcie ucznia do klasy sportowej

******************************

Wniosek rodzica o objęcie ucznia SP nr 25
pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 (pobierz)
******************************