DOKUMENTY

DOKUMENTY

******************************
Standardy ochrony małoletnich
******************************
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej SP 25 23/24
******************************
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy SP 25 23/24

******************************
Program wychowawczo-profilaktyczny SP 25 20/25

******************************
STATUT SZKOŁY
Uchwała RP SP 25 w ZSP 15 we Wrocławiu w sprawie zmian w WZO
***
Uchwała RP SP 25 w ZSP 15 we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu 
***
aktualny załącznik do statutu
Oceny z zachowania kl. 4 - 8
***
aktualny załącznik do statutu
Zasady przyznawania wyróżnień w kl. I-III
***
WSO KL. I-III
aktualne załączniki do statutu
kl. I - edukacja wczesnoszkolna
kl. II - edukacja wczesnoszkolna
kl. III - edukacja wczesnoszkolna
kl. I-III - j. angielski
kl. I - ed. informatyczna 
kl. II - ed. informatyczna 
kl. III - ed. informatyczna
***
Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WZO
dotyczących obcokrajowców
Uchwała nr 12/2020
Uchwała nr 4/2019

******************************

PROCEDURY


Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

******************************
Procedura_bezpieczeństwa_przebywania
rodziców_na terenie_SP_25

REGULAMINY

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Regulamin szkolnego klubu wolontariatu

Regulamin naboru uczniów do klasy 4 sportowej

Podanie o przyjęcie ucznia do klasy sportowej SP 25

INNE


******************************