DOKUMENTY

DOKUMENTY

******************************
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej SP nr 25
******************************

Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 25
******************************
Uchwała RP SP 25 w ZSP 15 we Wrocławiu
Statut Szkoły
***
aktualny załącznik do statutu
Oceny z zachowania kl. 4 - 8
***
aktualny załącznik do statutu
Zasady przyznawania wyróżnień w kl. I-III
***
WSO KL. I-III
aktualne załączniki do statutu
kl. I - edukacja wczesnoszkolna
kl. II - edukacja wczesnoszkolna
kl. III - edukacja wczesnoszkolna
kl. I-III - j. angielski
kl. I - ed. informatyczna 
kl. II - ed. informatyczna 
kl. III - ed. informatyczna
***
Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WZO
dotyczących obcokrajowców
Uchwała nr 12/2020
Uchwała nr 4/2019

******************************

PROCEDURY


Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu

******************************
Procedura_bezpieczeństwa_przebywania
rodziców_na terenie_SP_25

REGULAMINY

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Regulamin szkolnego klubu wolontariatu

Regulamin naboru uczniów do klasy 4 sportowej

Podanie o przyjęcie ucznia do klasy sportowej SP 25

INNE


******************************