Rodzice-informacje

W dniu 23.09.2019 r odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Wybrano Prezydium Rady w składzie:

przewodnicząca - Magdalena Borysewicz 
skarbnik - Beata Przybył
vice-przewodniczący - Marek Kupczak
vice-przewodniczący Dariusz Płaszczyński

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł

Numer KONTA RADY RODZICÓW:
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658

***********************************
Informujemy, że wpłaty za ksero, wycieczki, 
duplikaty legitymacji, itp. należy kierować na
nr rachunku: 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323