Rada Rodziców - informacje


REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 25 

im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
wynosi 35 zł.

Numer konta Rady Rodziców
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658
WBK 18 O/WROCŁAW

Numer konta do wpłat za wycieczki:
 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323
W tytule wpłaty należy wpisać
 ?termin i miejsce wycieczki, klasa?


ROZLICZENIE RADY RODZICÓW

2013/2014